Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza w Darłowie » Promocja sportu w MG