4 października 2013 r. odbyły się lekcje z historii najnowszej na temat „Sztuka w służbie propagandy”. Prowadził je edukator IPN pan dr Tomasz Skonieczny. Do udziału w zajęciach zostały wybrane klasy III b, III d i III e. Zajęcia dla jednej klasy trwały 90 minut. Były to zajęcia multimedialne, podczas których wykorzystano materiał zarówno ikonograficzny, muzyczny, jak i filmowy dotyczący okresu socrealizmu w Polsce. Uczniowie poznali przyczyny wprowadzenia ustroju socjalistycznego i sposoby wdrażania go w codziennym życiu. Zadawali wiele pytań dotyczących nieznanych im lat 1949-1955. Młodzież uczestniczyła w tych lekcjach z zaangażowaniem, a wyjątkowo interesujący sposób prowadzenie zajęć sprawił, że czas płynął naprawdę szybko.
Z niecierpliwością czekamy na kolejne zajęcia.

Justyna Majchrzak