DYREKTOR SZKOŁY – mgr Małgorzata Świątkowska
WICEDYREKTOR – mgr Ewa Jaźwińska

JĘZYK POLSKI
mgr Alina Grykień-Polańska
mgr Ewa Majdańska
mgr Małgorzata Brzozowska

MATEMATYKA
mgr Violetta Czajkowska
mgr Alicja Słoma

FIZYKA
mgr Joanna Lebiecka

CHEMIA
mgr inż. Anna Kwiatkowska

BIOLOGIA
mgr Joanna Tousty

GEOGRAFIA
mgr Małgorzata Tousty

HISTORIA
mgr Justyna Majchrzak
mgr Małgorzata Świątkowska
mgr Artur Hamerling

WOS
mgr Justyna Majchrzak
mgr Artur Hamerling
mgr Małgorzata Brzozowska

PEDAGOG SZKOLNY
mgr Katarzyna Sikora

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
mgr Mariola Sawka-Sass

JĘZYK NIEMIECKI
mgr Beata Kolanek
mgr Ewa Sobieraj

JĘZYK ANGIELSKI
mgr Agata Błaszczak

INFORMATYKA
mgr Mariola Sawka- Sass

MUZYKA, PLASTYKA,
ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

mgr Krystyna Leśniewska

TECHNIKA
mgr Mariola Sawka-Sass

WYCHOWANIE FIZYCZNE
mgr Agata Woźniak
mgr Małgorzata Szczęsna

RELIGIA
mgr Maria Majkowska

REWALIDACJA, OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
mgr Ewa Jaźwińska
mgr Mariola Sawka-Sass
mgr Joanna Tousty

TERAPIA PEDAGOGICZNA
mgr Mariola Sawka-Sass
mgr Joanna Tousty

BIBLIOTEKA
mgr Angelika Kuriata
mgr Adela Janiczak
mgr Małgorzata Brzozowska

ŚWIETLICA
mgr Artur Hamerling
mgr Beata Kolanek

DORADCA ZAWODOWY
mgr Urszula Jarzębska

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
mgr Anna Kwiatkowska
mgr Ewa Jaźwińska