DYREKTOR SZKOŁY – mgr Ewa Jaźwińska

JĘZYK POLSKI
mgr Alina Grykień-Polańska

MATEMATYKA
mgr Alicja Słoma

FIZYKA
mgr Joanna Lebiecka

CHEMIA
mgr inż. Anna Kwiatkowska

BIOLOGIA
mgr Joanna Tousty

GEOGRAFIA
mgr Małgorzata Tousty

HISTORIA
mgr Justyna Majchrzak
mgr Małgorzata Świątkowska

WOS
mgr Justyna Majchrzak

PEDAGOG SZKOLNY
mgr Katarzyna Sikora

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
mgr Mariola Sawka-Sass

JĘZYK NIEMIECKI
mgr Beata Kolanek

JĘZYK ANGIELSKI
mgr Agata Błaszczak

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
mgr Krystyna Leśniewska

WYCHOWANIE FIZYCZNE
mgr Elwira Romaniuk

RELIGIA
mgr Maria Majkowska

REWALIDACJA, OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
mgr Ewa Jaźwińska
mgr Mariola Sawka-Sass
mgr Elwira Romaniuk

TERAPIA PEDAGOGICZNA
mgr Mariola Sawka-Sass
mgr Dorota Borkowska

BIBLIOTEKA
mgr Małgorzata Brzozowska
mgr Adela Janiczak

ŚWIETLICA
mgr Małgorzata Świątkowska
mgr Anna Kwiatkowska

DORADCA ZAWODOWY
mgr Urszula Jarzębska

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
mgr Anna Kwiatkowska
mgr Ewa Jaźwińska