DYREKTOR SZKOŁY – mgr Małgorzata Świątkowska
WICEDYREKTOR – mgr Ewa Jaźwińska

JĘZYK POLSKI
mgr Alina Grykień-Polańska
mgr Marzena Kolanek
mgr Ewa Majdańska
mgr Wiesława Wasiuk
mgr Małgorzata Brzozowska

MATEMATYKA
mgr Violetta Czajkowska
mgr Ewa Koralewska

FIZYKA
mgr Urszula Paszkiewicz

CHEMIA
mgr inż. Anna Kwiatkowska

BIOLOGIA
mgr inż. Teresa Borowska
mgr Joanna Tousty

GEOGRAFIA
mgr Sylwia Balcerzak
mgr Małgorzata Tousty

HISTORIA
mgr Justyna Majchrzak
mgr Małgorzata Świątkowska
mgr Artur Hamerling

WOS
mgr Justyna Majchrzak
mgr Artur Hamerling

PEDAGOG SZKOLNY
mgr Katarzyna Sikora

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
mgr Mariola Sawka-Sass

JĘZYK NIEMIECKI
mgr Beata Kolanek
mgr Ewa Sobieraj

JĘZYK ANGIELSKI
mgr Agata Błaszczak
mgr Justyna Kowalska

INFORMATYKA
mgr Andrzej Czajkowski

MUZYKA, PLASTYKA,
ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

mgr Krystyna Leśniewska

TECHNIKA
mgr Mariola Sawka-Sass

WYCHOWANIE FIZYCZNE
mgr Sylwia Balcerzak
mgr Elwira Romaniuk
mgr Agata Woźniak

RELIGIA
mgr Maria Majkowska
mgr Kamil Szczupaczyński

REWALIDACJA, OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
mgr Ewa Jaźwińska
mgr Angelika Kuriata
mgr Elwira Romaniuk
mgr Mariola Sawka-Sass
mgr Joanna Tousty

TERAPIA PEDAGOGICZNA
mgr Mariola Sawka-Sass
mgr Joanna Tousty

BIBLIOTEKA
mgr Angelika Kuriata
mgr Adela Janiczak

ŚWIETLICA
mgr Artur Hamerling
mgr Małgorzata Brzozowska

DORADCA ZAWODOWY
mgr Urszula Jarzębska

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
mgr Anna Kwiatkowska
mgr Małgorzata Tousty