Listopadowa Kawiarenka Obywatelska, która odbyła się 24 listopada w Stacji Darłowskiego Centrum Wolontariatu przy ul. Bogusława X, dotyczyła darłowskiej młodzieży – jej temat przewodni brzmiał: „Darłowska młodzież – aktywna czy bierna?”.

W debacie wzięli udział m.in. przedstawiciele Rady Miejskiej, Młodzieżowej Rady Miasta, Biura Promocji Miasta i darłowskich szkół. Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza w Darłowie reprezentował Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Dawid Jasiewicz.

Podczas kawiarenki dokonano diagnozy sytuacji i predyspozycji lokalnej młodzieży do rozwijania swoich pasji i zainteresowań, ale także i życia kulturalnego, społecznego i towarzyskiego. Zostało zaprezentowane stanowisko Młodzieżowej Rady Miasta. Oprócz tego swoje sprawozdanie nt. koncertów i wydarzeń kulturalnych odbywających się w Darłowie przedstawiło Biuro Promocji Miasta.

Odpowiedź na pytanie dotycząca aktywności młodzieży nie została jednoznacznie wypracowana. Wszystkie strony spotkania wyraziły chęć ponownego spotkania w najbliższej przyszłości.

Samorząd Uczniowski