Miło nam poinformować, że MG im. Stanisława Dulewicza będzie gospodarzem II etapu Miejskiej Olimpiady Wiedzy o Morzu Bałtyckim, organizowanej przez Burmistrza Miasta Darłowo – p. Arkadiusza Klimowicza i Zarząd Portu Morskiego w Darłowie.

Celem konkursu jest m.in. upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy o morzu i gospodarce morskiej, uwrażliwienie na aktualne problemy ochrony środowiska morskiego czy rozwijanie pasji i zainteresowań proekologicznych. Termin konkursu jest nieprzypadkowy, gdyż olimpiada jest częścią darłowskich obchodów Święta Morza.

Etap miejski, który odbędzie się 15 marca 2016 r. w gmachu Miejskiego Gimnazjum przy ul. Franciszkańskiej 2 o godz. 12:00, będzie poprzedzony eliminacjami szkolnymi, podczas których każda placówka edukacyjna wyłoni po pięciu delegatów.

Nadzór organizacyjny i merytoryczny nad przebiegiem olimpiady sprawować będzie jury powołane zarządzeniem Burmistrza Miasta. Wyniki opublikowane zostaną na stronach miejskich oraz MG 16 marca.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie dyplomów i nagród nastąpi 18 marca 2016 r. w kinie „Bajka” o godz. 11:00. Organizatorem olimpiady z ramienia burmistrza jest kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych w UM – p. Zbigniew Mielczarski, e-mail: oss@darlowo.pl, tel. 94 314 22 23 w. 230, pokój nr 8. (MG, inf. własna. Na podstawie darlowo.pl)