Międzynarodowy Dzień Dziecka (MDD) został ustanowiony w 1954 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych.

Nasze gimnazjum od lat celebruje ten dzień w niezwykły sposób (imprezy, happeningi, wycieczki…).
W tym roku pragniemy zaprezentować pierwszego MEMA
Dyrektor Miejskiego Gimnazjum im. S. Dulewicza w Darłowie – p. Małgorzaty Świątkowskiej! :)

Drodzy uczniowie, życzymy SŁODKIEGO Dnia Dziecka!