21 października 2016 r. w koszalińskiej delegaturze Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty, wicekurator oświaty, pan Robert Stępień, zorganizował dla nauczycieli uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Miło nam poinformować, że nauczyciel Miejskiego Gimnazjum im. S. Dulewicza, pan Artur Hamerling, otrzymał medal KEN przyznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zaszczytne odznaczenie to wynik zaangażowania w pracę z młodzieżą. Pan Artur Hamerling prowadzi 13 Wielopoziomową Drużynę Harcerską ZHP Szare Szeregi im. Rudego. Z pasją prowadzi dla młodzieży koło modelarskie, którego członkowie zdobywają nagrody i wyróżnienia na krajowych i międzynarodowych konkursach modelarskich. Zamiłowanie do muzyki znalazło wyraz w prowadzeniu z p. Krystyną Leśniewską zespołu wokalno – instrumentalnego. Zespół i jego solistki zdobywają laury na przeglądach i konkursach piosenek, zarówno na szczeblu regionalnym, jak i ogólnopolskim. Pan Artur angażuje się także w organizację i uświetnianie wielu uroczystości szkolnych i miejskich, np. wraz z zespołem cyklicznie występuje podczas Dnia Papieskiego, jasełek, w miejskich obchodach Dnia Seniora i Święta Niepodległości, itp. Organizuje czas wolny uczniom poprzez udzielanie lekcji śpiewu, gry na gitarze oraz także prowadzenie letniego wypoczynku dla młodzieży.
Gratulujemy Panu Arturowi i życzymy dalszych sukcesów.