We wrześniu, jak co roku, odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018. Udział w wyborach wzięli wszyscy uczniowie. Zdecydowaną większością głosów wygrał Wojciech Sobieraj, uczeń klasy 3 b. Wyłoniono nowe prezydium Samorządu Uczniowskiego.
Oto jego skład:
Przewodniczący – Wojciech Sobieraj
Zastępca przewodniczącego – Olga Czajkowska
Sekretarz – Natalia Karska
J. Majchrzak