Pani Małgorzata Świątkowska
Dyrektor Miejskiego Gimnazjum

Szanowna Pani Dyrektor!

Na podstawie art. 55 ust. 5 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425) oraz par. 13 art. 2 Statutu Miejskiego Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza w Darłowie przedstawiam Radzie Pedagogicznej Wniosek o zmianę Statutu Miejskiego Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza umożliwiającą używanie sprzętu elektronicznego.

W załączeniu przedstawiam także sprawozdanie z uczniowskiej debaty (o charakterze konsultacji społecznych) nt. możliwości używania sprzętu elektronicznego, która odbyła się 19 stycznia 2016 roku.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że Rada Samorządu Uczniowskiego upoważniła mnie do ew. zaprezentowania stanowiska Samorządu Uczniowskiego Radzie Pedagogicznej.

Z poważaniem,
Dawid Jasiewicz