Gospodarze Klas
Miejskiego Gimnazjum
im. Stanisława Dulewicza
w Darłowie

Koleżanki i koledzy!

Pragnę serdecznie podziękować za poparcie mojej kandydatury na stanowisko przewodniczącego
i jednomyślne zatwierdzenie planu pracy Samorządu na rok szkolny 2015/2016.
Jestem przekonany, że wspólnie zrealizujemy wszystkie dwadzieścia punktów założeń tegorocznej kadencji SU.

Ten rok, rok jubileuszowy Wielkiego Jubileuszu 70-lecia najstarszej szkoły w Królewskim Mieście Darłowie – obecnie Miejskiego Gimnazjum – wymaga od nas i zobowiązuje nas do organizacji wielu ciekawych inicjatyw, w których udział weźmie cała społeczność uczniowska Miejskiego Gimnazjum.

Z pewnością do najważniejszych przedsięwzięć mogę zaliczyć: Miejskie Czytanie „Pamiętników Stanisława Dulewicza”, mecz piłki nożnej MG Darłowo vs. ZSS Darłówko i debatę dot. możliwości używania telefonów komórkowych w szkole.
Na pewno najciekawszym dla braci uczniowskiej Miejskiego Gimnazjum postulatem jest zainicjowanie debaty nt. sprzętu elektronicznego. I słusznie. Wspólnie z Prezydium uważamy, że należy – w porozumieniu z Dyrekcją i Radą Pedagogiczną – wypracować kompromis w tej sprawie. Dodam, że prawo statutowe naszej szkoły jest w tej kwestii jednym z najbardziej rygorystycznych
w powiecie. W styczniu porozmawiamy na ten temat z p. Dyrektor i zaproszonymi nauczycielami.

Pamiętajmy, że: „Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły”, dlatego zapraszam do aktywnego udziału w zebraniach SU, podczas których wspólnie rozmawiamy o kluczowych dla nas aspektach życia w Miejskim Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza w Darłowie. Liczę, że moje przewodnictwo w Samorządzie Uczniowskim przyczyni się do aktywizacji wartości demokracji
i propagowania inicjatyw uczniowskich.

Na zakończenie pragnę złożyć życzenia z okazji jutrzejszego Dnia Edukacji Narodowej. Niech ten dzień zmusi nas do głębokiej refleksji nad tym, co Szkoła daje nam i co my – każdy z nas – może tej szkole ofiarować. Idąc tropem słów Piotra Szreniawskiego: „Dobra szkoła nie produkuje geniuszy, tylko zdrowe społeczeństwo” – sprawmy, aby ta sentencja była naszym wspólnym credo.

Dawid Jasiewicz