Rodzice
uczniów MG im. S. Dulewicza

Drodzy Rodzice!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności uczniowskiej, Samorząd Uczniowski Miejskiego Gimnazjum – któremu mam zaszczyt przewodniczyć – złożył 17 lutego br. na ręce Pani Dyrektor wniosek o zmianę Statutu Miejskiego Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza umożliwiającą używanie sprzętu elektronicznego. Głównym zamierzeniem wniosku jest zalegalizowanie telefonów komórkowych podczas przerw oraz możliwość słuchania muzyki za pomocą słuchawek.

Niestety, 24 lutego br. Rada Pedagogiczna negatywnie zaopiniowała nasz wniosek, którego postulaty opracowywaliśmy podczas specjalnej debaty, w której wypowiedzieli się m.in. gospodarze wszystkich klas. Jednakże oprócz grona pedagogicznego decyzje dot. uczniów podejmują także rodzice.

Dlatego właśnie Dyrektor Miejskiego Gimnazjum – p. Małgorzata Świątkowska zarządziła na 14 marca 2016 roku referendum, w którym wypowiecie się Państwo nad możliwością korzystania przez nas telefonów komórkowych na przerwach.

Szanowni Państwo,
gorąco apeluję o danie nam szansy! Pozytywna opinia rodziców znacznie umocni dążenia Samorządu Uczniowskiego o zarządzenie dwumiesięcznego okresu próbnego, podczas którego nauczyciele przeanalizują skutki używania przez uczniów telefonów komórkowych na przerwach.

W razie chęci zapoznania się z dokładną treścią wniosku SU oraz innymi dokumentami serdecznie zapraszam na portal internetowy Samorządu Uczniowskiego – www.gimnazjum.darlowo.pl/uczniowie .

Z wyrazami szacunku i poważania,
Dawid Jasiewicz