W naszej szkole odbył się dwuetapowy Konkurs Wiedzy o Prawach Dziecka i Człowieka.
Miał na celu upowszechnienie znajomości praw człowieka, a dziecka w szczególności, poszerzenie wiedzy o międzynarodowych dokumentach i organizacjach zajmujących się obroną tych praw.
W I etapie brali udział wszyscy uczniowie, przeprowadzono go w marcu podczas lekcji wychowawczych. Z każdej klasy do kolejnego etapu zakwalifikowali się najlepsi.
II etap, który odbył się 13 maja, pozwolił na wyłonienie zwycięzców:
I miejsce – Mikołaj Rybarczyk (III D),
II miejsce – Magdalena Zawadka (II B) i Dawid Jasiewicz (II D),
III miejsce – Agata Majkut (II D).
Gratulujemy wiedzy!
Organizatorem konkursu była p. Justyna Majchrzak.

papieski-1papieski-3