19.02.2016 roku w naszej szkole, jak co roku, odbył się konkurs walentynkowy wśród klas I, zorganizowany przez nauczycieli języka angielskiego Justynę Kowalską oraz Agatę Błaszczak.

Uczniowie musieli się wykazać znajomością słownictwa związanego z Walentynkami, przysłów i utworów muzycznych z filmów, w których motywem przewodnim była miłość. I miejsce zdobyła klasa I B reprezentowana przez Wiktorię Musiał oraz Julię Miszczuk, II miejsce klasa I D, III miejsce klasa I E i I C.