20.02.2015 r. odbył się konkurs walentynkowy z języka angielskiego w Miejskim Gimnazjum
im Stanisława Dulewicza w Darłowie. Wzięły w nim udział po dwie osoby z każdej klasy pierwszej. Składał się on z dwóch części, w pierwszej z nich uczestnicy otrzymali tekst piosenki i musieli słuchając jej odnaleźć 16 błędów, a następnie poprawić je. W drugiej części każda para losowała
po 10 pytań, które dotyczyły np słynnych par literackich lub filmowych albo znanych cytatów związanych z miłością. Konkurs prowadziły panie uczące języka angielskiego – p. Agata Błaszczak
i p. Justyna Kowalska. Pierwsze miejsce zdobyła klasa I D, drugie I A, trzecie I C a czwarte I B. Konkurs przebiegał w miłej i wesołej atmosferze, pytania były ciekawe i zaskakujące, a nagrody sprawiedliwie dobrane.

papieski-1papieski-3

papieski-1papieski-1