Pragniemy poinformować, iż w naszej Szkole realizowany jest projekt pt.:

„Kompetencje miarą sukcesu – Darłowo stawia na edukację”

Projekt realizowany jest od września 2017r. do czerwca 2019 r.

Projekt zakłada realizację 1170 h dodatkowych zajęć w naszej szkole obejmujących następujące zakresy:
• Zajęcia rozwijające z biologii
• Zajęcia rozwijające z chemii
• Programowanie
• Zajęcia z języka angielskiego
• Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego
• Zajęcia z matematyki
• Język polski – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
• Zajęcia wyrównawcze z fizyki
• Zajęcia wyrównawcze z matematyki
• Terapia pedagogiczna
• Terapia logopedyczna
• Warsztaty edukacyjno-zawodowe
Rekrutacja na zajęcia u nauczycieli uczących danych przedmiotów.

Szkoła zostanie również wyposażona w nowoczesne pomoce i materiały dydaktyczne. Rada pedagogiczna naszej szkoły weźmie udział w doskonaleniu kompetencji w zakresie stosowania eksperymentalnych metod nauczania, 1 nauczycielka ukończy kurs” Istota i terapia jąkania” oraz „Terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz z zespołem Downa”