Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z biologii, chemii, matematyki, języka polskiego, niemieckiego i angielskiego
oraz z programowania to cele programu, jaki realizuje Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza w Darłowie. Szkoła uczestniczy
w unijnym projekcie pod nazwą ,,Kompetencje miarą sukcesu – Darłowo stawia na edukację”. Dzięki wsparciu finansowemu z programu szkoła wzbogaciła się już m.in. o mikroskopy, tablicę interaktywną, drukarkę, 4 laptopy, 20 tabletów i wiele innych pomocy dydaktycznych.

Na zdjęciach prezentujemy uczniów uczących się przygotowywania preparatów i mikroskopowania na zajęciach rozwijających uzdolnienia z biologii.