Ogólnoszkolna debata nt. możliwości używania telefonów komórkowych podczas przerw w Miejskim Gimnazjum im. S. Dulewicza była sztandarową obietnicą obecnego Prezydium Samorządu Uczniowskiego.

Oto nasz wniosek. Jasny, przejrzysty i klarowny

Kalendarium wydarzeń:

19.01 – Debata uczniowska

Pierwszym krokiem, jaki został podjęty przez władze SU, było zorganizowanie Debaty nt. możliwości używania sprzętu elektronicznego. Do dyskusji zaproszono samorządy klasowe na czele z gospodarzami klas, ale także wszystkich zainteresowanych uczniów. Przedstawiciele poszczególnych zespołów klasowych zaprezentowali swoje stanowisko w powyższej sprawie. Większość przytoczyła argumenty za zmianami, pozwalającymi uczniom na korzystanie ze sprzętu elektronicznego na przerwach.

17.02 – Przekazanie wniosku Dyrekcji

Niezwłocznie po feriach, Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego przekazał Pani Dyrektor Małgorzacie Świątkowskiej oficjalny wniosek SU o zmianę Statutu Szkoły umożliwiającą korzystanie z telefonów komórkowych na przerwach.

25.02 – Negatywna opinia Rady Pedagogicznej

Nauczyciele podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej negatywnie opowiedzieli się w głosowaniu o postulatach naszego wniosku.

14.03 – Opinia rodziców ws. „komórek”

Podczas najbliższych zebrań rodzice opowiedzą się za lub przeciw telefonom komórkowym na przerwach.

List otwarty Przewodniczącego SU do Rodziców uczniów MG im. S. Dulewicza ws. poniedziałkowego głosowania:

Szanowni Państwo!
Państwa pozytywna ocena naszego wniosku znacznie umocni dążenia Samorządu Uczniowskiego do wprowadzenia dwumiesięcznego okresu próbnego, podczas którego wspólnie z Radą Pedagogiczną przeanalizujemy skutki używania przez nas – uczniów – telefonów komórkowych na przerwach. Zapraszam do głębokiej refleksji na ten temat. Liczę, że Państwa rozsądne podejście sprawi, że wspólnie z p. Dyrektor niebawem zainaugurujemy okres próbny.
Dawid Jasiewicz
Przewodniczący SU