Informacja

Zajęcia odbywają się w środy od 14:30 do 16:30. Opiekunowie: mgr A. Hamerling

x

Modelarstwo uważane jako hobby może być wspaniałym przykładem rozwijania uzdolnień manualnych, technicznych i historycznych zainteresowań oraz wyobraźni przestrzennej uczniów, tak potrzebnych i przydatnych w życiu codziennym. Jest to sposób na spędzenie wolnego czasu. Uczniowie na zajęciach zajmują się indywidualnie sklejaniem modeli w zależności od zainteresowań .Planują i organizują własne stanowiska pracy, ćwiczą wykorzystanie prostych narzędzi do obróbki ręcznej, uczą się ekonomicznego wykorzystywania materiałów konstrukcyjnych, wzajemnie sobie pomagają podczas pracy, stosują własne rozwiązania konstrukcyjne przy budowie modeli. Opiekunem koła jest Pan Artur Hamerling.

Chór - 1Chór - 3

Chór - 1Chór - 3

Informacja

Zajęcia odbywają się w środy od 14:30

x