Informacja

Zbiórki odbywają się w soboty

x

Drużyna skupia harcerki i harcerzy w wieku 12 – 20 lat. Co roku w październiku Drużyna organizuje nabór nowych członków. Harcerze „Trzynastki” biorą udział w biwakach, rajdach, imprezach artystycznych. Obozy letnie organizowane są głównie za granicą. W 2013 roku obóz drużyny odbył się we Włoszech, w przepięknym Asyżu. Drużynowym od początku działalności drużyny jest podharcmistrz Artur Hamerling.

Chór - 1Chór - 3