Informacja

Zajęcia odbywają się w poniedziałki od 07:30 do 08:00 oraz od 13:30 do 14:00. Opiekun: mgr A. Kuriata

x

Informacja

Zajęcia odbywają się we wtorki od 13:30 do 14:00. Opiekun: mgr M. Brzozowska

x

Uczniowie na zajęciach zajmują się redagowaniem szkolnej „Gazetki Edka”, która w 2003r. otrzymała wyróżnienie w organizowanym przez redakcję „Głosu Pomorza” konkursie na „Najlepszą gazetkę szkolną”.

Zespół redakcyjny:

Opiekun: p. Angelika Kuriata, p. Małgorzata Brzozowska

Redakcja: Dawid Jasiewicz, Hanna Pawlicka, Nikola Jacyszyn, Kinga Kieca, Oliwia Michalak, Michał Palicki, Dawid Schań, Marlena Sołtysińska, Inez Grykień

Obraz1

UWAGI BĄDŹ POMYSŁY DOTYCZĄCE GAZETKI ORAZ POZDROWIENIA
PROSIMY PRZESYŁAĆ MAILEM:

redakcjaedka@gmail.com