Kijanki żaby trawnej ze skrzelami zewnętrznymi – minęło 10 dni od ostatniej sesji..

T. B.