Minęły kolejne trzy dni – tylko u pojedynczych osobników widać jeszcze skrzela zewnętrzne, większość ma już wykształcone wewnętrzne. Jak się dobrze przyjrzymy to dostrzeżemy
u niektórych kijanek tylne kończyny. Rozwój trwa…

T. B.