Polecamy uwadze kalendarz roku szkolnego, udostępniony przez sekretariat szkoły.

kalen popr