Informuję, że 30 listopada 2015 roku zwołuję zebranie gospodarzy klas. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 1425 i odbędzie się w sali nr 18.

Porządek obrad:
1. Powitanie zgromadzonych i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego z działań podejmowanych przez Samorząd Uczniowski w czasie między posiedzeniami.
4. Przedstawienie harmonogramu działań SU w miesiącu grudniu.
– debata nad projektem.
5. Przedstawienie etapu przygotowań do debaty publicznej nt. możliwości używania sprzętu elektronicznego w szkole.
– wygłoszenie wniosków i pomysłów przedstawicieli klas.
6. Głosowania.
7. Wnioski i zapytania.
8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
Dawid Jasiewicz