Szczegółowe informacje dotyczące organizacji i przebiegu Egzaminu Gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017.