W związku z faktem, iż nauczyciele naszej szkoły przystąpili do sporu zbiorowego i od 08.04. (od poniedziałku) planowany jest strajk nauczycieli, informuję, że w takim wypadku uczniowie, którzy przyjdą do szkoły będą mieli zapewnioną opiekę i w miarę możliwości część zajęć dydaktycznych.
Zalecamy śledzić bieżące doniesienia w mediach oraz informacje pojawiające się w Librusie i na FB szkolnym dotyczące ogłoszenia (lub nie) strajku.

Spotkania z wychowawcami zaplanowane na 08.04.2919 (poniedziałek) ODBĘDĄ SIĘ WG PLANU. Rodziców ucz. kl.3B zapraszam na spotkanie z dyrektorem (w zastępstwie).
 
W chwili obecnej terminy i godziny egzaminów gimnazjalnych NIE ULEGŁY zmianie.
 
Wszelkich dodatkowych informacji udziela p/o dyrektora szkoły p. E. Jaźwińska i sekretariat szkoły.
 
E. Jaźwińska
p/o dyrektora MG