W Miejskim Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza w Darłowie w I półroczu roku szkolnego 2014/2015 realizowało obowiązek szkolny 254 uczniów. Oceny niedostateczne otrzymało 30 uczniów, co stanowi około 12% wszystkich uczniów naszej szkoły. Uczniowie uzyskali średnią ocen 3,64. Liczba uczniów wzorowych w I półroczu wynosiła 39 (15% wszystkich uczniów szkoły).
Frekwencja kształtowała się na poziomie 89%, co świadczy o regularnym uczęszczaniu uczniów
na zajęcia lekcyjne.
Uczniowie uczestniczyli w różnych zajęciach organizowanych przez szkołę. Odbywały się zajęcia pozalekcyjne w formie kół przedmiotowych i zainteresowań. Prowadzono także różne zajęcia wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne, rewalidacyjne, a także zajęcia sportowo– rekreacyjne w czterech grupach uczniowskich. W placówce bardzo dobrze działają: Samorząd Uczniowski, Szkolny Klub Wolontariusza „Esperanza”, Szkolny Chór „Cantabile” i 13 DWDH ZHP Szare Szeregi im. Rudego.
Szkoła współpracuje z różnymi organizacjami lokalnymi i jest organizatorem wielu imprez oraz konkursów o zasięgu szkolnym i lokalnym. W I półroczu odbyło się w sumie 10 różnorodnych konkursów (Halloween, religijny i sportowe: piłka ręczna, piłka nożna, pchnięcie kulą). Szkoła była organizatorem Dnia Papieskiego, 15-lecia Klubu Pionierów Ziemi Darłowskiej, Uroczystego Ślubowania Klas I, spotkania z „Supernianią”, Jasełek Bożonarodzeniowych pt. „Oszaleli Anieli”, Happening i marnotrawstwo, pokazu stołów wigilijnych. Odbyły się apele: z okazji 75 rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego i z okazji Święta Niepodległości. Nauczyciele zorganizowali dwie jednodniowe wycieczki do Berlina, wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni oraz dwie wycieczki do Multikina w Koszalinie. Wychowawcy organizują również spotkania klasowe
z noclegiem w szkole, co jest bardzo dobrą alternatywą dla drogich wycieczek z firm.

Sukcesy sportowe:
– Natalia Wieczorek zdobyła III miejsce w kategorii Junior Młodszy na XV Pucharze Polski w Oyama Karate w Jeleniej Górze.
I miejsce zajęła nasza drużyna w powiatowych zawodach w piłce siatkowej dziewcząt na Igrzyskach młodzieży szkolnej w Sławnie, z kolei drużyna chłopców zajęła III miejsce.

Nasi uczniowie biorą udział w różnorodnych projektach edukacyjnych:
„Warsztaty modelarskie”, z udziałem zaproszonych modelarzy z Torunia.
„Błękitny patrol” – klasy I i II brały udział w zajęciach na temat bezpiecznego korzystania ze środowiska wodnego.
„Darłowo dla nietutejszych” – uczestnicy koła języka niemieckiego opisali i wydali w formie kart, w języku niemieckim i polskim obiekty historyczne Darłowa.
„ KinoSzkoła”, czyli bezpłatna edukacja filmowa połączona z prelekcją na dany temat.

Ogromnym sukcesem szkoły było zdobycie dotacji w ramach Programu Grantowego Młodzieżowej Akademii Aktywności.
Otrzymali je z rąk Starosty Sławieńskiego: Dawid Schań z klasy 1a, na realizację projektu „Lusia
w Darłowie, czyli myślenie nie boli” oraz Dawid Białek z klasy 3a, na realizację projektu „Modelarstwo sposobem na życie”.
Starosta pogratulował wszystkim liderom i życzył sukcesów.

Uczniowie brali również udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty.
W eliminacjach szkolnych brało udział 171 uczniów.
Do eliminacji rejonowych zakwalifikowało się 27 uczniów:
– Anna Ciechanowska – finalistka konkursu z języka angielskiego,
– Klaudia Szymczak – finalistka konkursu z języka niemieckiego,
– Marta Sobieraj – finalistka konkursu biologicznego.

 

Dyrektor Miejskiego Gimnazjum,
mgr Małgorzata Świątkowska