Skończyły się wakacje i 1 września w 72. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej nastąpiła inauguracja nowego roku szkolnego w sali gimnastycznej Miejskiego Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza w Darłowie. W nowym roku szkolnym 2011/2012 do Miejskiego Gimnazjum uczęszcza 333 dziewcząt i chłopców, którzy kształcą się w 15 oddziałach.

Najbardziej rozpoczęcie roku przeżywają pierwszoklasiści, których aż 107 zasiadło w ławach szkoły. Już 2 września w szkolnej bibliotece rozpoczyna się giełda podręczników. Można tam znacznie tańszym kosztem zaopatrzyć się w podręczniki – zachęcała gimnazjalistów dyrektor Małgorzata Świątkowska. Nowy rok szkolny został ogłoszony „Rokiem szkoły z pasją”. Szkoła to nie tylko lekcje. Ważni są nauczyciele z pasją, myślący też o działaniu wychowawczym, jakim jest uczenie współpracy i wrażliwości na potrzeby innych.

Chcemy, aby w jak największym stopniu w szkołach były obecne organizacje pozarządowe np. harcerze i wolontariusze – powiedziała Minister Edukacji Katarzyna Hall w trakcie otwarcia roku szkolnego. Nowy rok to także wiele zmian. Po raz pierwszy gimnazjaliści kończący szkołę będą zdawać egzamin według nowych zasad. Wyniki egzaminu gimnazjalnego będą rozbite na przedmioty. Według Katarzyny Hall podstawa programowa dokładnie określa, jaką wiedzę ma zdobyć uczeń na poszczególnych etapach edukacyjnych, a nauczyciele na kolejnym etapie edukacji mają mieć dokładne informacje, co dany uczeń umie.