1 września był dla 260 uczniów Miejskiego Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza w Darłowie oznaką początku nowego roku szkolnego 2015/2016. Społeczność szkolna zebrała się w sali gimnastycznej o godzinie 9:00 na oficjalnej akademii, podczas której odśpiewano hymn państwowy oraz zaprezentowano nauczycieli i wychowawców klas.

Burmistrz miasta Darłowo – p. Arkadiusz Klimowicz – w swoim przemówieniu życzył uczniom wysokich wyników w nauce oraz wielu sukcesów.
Następnie głos zabrała p. Teresa Borowska, która od dziś będzie pełniła obowiązki dyrektora szkoły. Pani Dyrektor powitała uczniów w nowym roku szkolnym, przedstawiła wychowawców klas
i nauczycieli uczących w Miejskim Gimnazjum oraz uroczyście otworzyła rok szkolny 2015/2016. Później przemówiła przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego – Oliwia Michalak – która również powitała pierwszoklasistów, którzy w dniu dzisiejszym po raz pierwszy przekroczyli mury naszej szkoły.

W tym roku nastąpiło kilka zmian personalnych. Obowiązki wicedyrektora szkoły będzie pełniła pani Katarzyna Sikora. Witamy w naszej szkole dwóch nowych nauczycieli: p. Natalię Surgiel, która będzie uczyła wychowania fizycznego i zajmie się szkolną świetlicą; oraz p. Violettę Czajkowską, nową nauczycielkę matematyki.

Rok szkolny 2015/2016 jest rokiem Wielkiego Jubileuszu 70-lecia istnienia szkoły.
W związku z tym w przeciągu 10 miesięcy będzie organizowanych wiele imprez i uroczystości.
Zapraszamy do świętowania tej ważnej daty razem z nami!