16 lutego, w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego, odbyła się pierwsza sesja nowej kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Darłowo. W trakcie obrad, w których brali udział radni naszego okręgu – Natalia Ordak z IIIc i Dawid Jasiewicz z IId, wybrano nowe prezydium rady.

Życzymy naszym przedstawicielom owocnej pracy na rzecz darłowskiej młodzieży!