Wykorzystując słoneczne popołudnie, wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariusza „Esperanza” udali się 17 marca do Domu Hospicyjno-Opiekuńczy im. bp. Czesława Domina w Darłowie, aby umyć okna przed świętami Wielkiej Nocy.

Uczniowie Miejskiego Gimnazjum, po rozdysponowaniu zadań przez s. Nikodemę, dokładnie wymyli szyby w ponad 10 oknach! Największym zadaniem dla członków „Esperanzy” było niewątpliwie umycie szyb wokół głównego wejścia do Hospicjum, ale i to udało się naszym wolontariuszom, którzy pracowali wraz z koordynatorem klubu – p. Anną Kwiatkowską.