30 listopada o godzinie 14:25 w sali nr 18 odbyło się spotkanie Samorządu Uczniowskiego – Prezydium SU oraz gospodarzy wszystkich klas.

Przewodniczący Dawid Jasiewicz przedstawił sprawozdanie, w którym podsumował pracę Prezydium w minionych miesiącach. Następnie przedstawił harmonogram działań na grudzień, który został w głosowaniu jednogłośnie zaakceptowany.

Rozmawiano też na temat przygotowań SU do debaty na temat możliwości korzystania na przerwach z urządzeń elektronicznych, zaplanowanej na styczeń.