W aktualnym roku szkolnym szkolna świetlica będzie pracowała wg poniższego harmonogramu