Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza w Darłowie » „Szalone lata ’70”