Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza w Darłowie » Oficjalna ceremonia