Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza w Darłowie » ’70 przemarsz kostiumowy