Dnia 15 marca w darłowskim kinie „Bajka” odbyła się Gala Wolontariatu, organizowana przez Darłowskie Centrum Wolontariatu. Podczas niej podsumowano działalność Szkolnych Klubów Wolontariusza w 2013 roku i nagrodzono najlepszych wolontariuszy, którzy w ubiegłym roku wykazywali się dużym zaangażowaniem, chęcią pomocy innym i ogromnym darem serca.

W tym roku z naszego klubu wyróżniona została Aleksandra Srech, która otrzymała gratulacje od p. prezes DCW Doroty Kuriata.

Oprócz Oli za pracę w 2013 roku wyróżniony został uczeń klasy Id – Dawid Jasiewicz. Odebrał on nagrodę z rąk szefowej referatu promocji UM Darłowo, p. Magdaleny Burduk za pomoc i zaangażowanie przy organizacji Bałtyk Festiwal Media i Sztuka, który od lat jest priorytetową imprezą organizowaną m.in. przez Królewskie Miasto Darłowo.

Ponadto Justyna Wiernicka, wieloletnia wolontariuszka, otrzymała w ramach programu „Wolontariusz z Pasją” stypendium, ufundowane ze środków DCW. Uroczystość przebiegła w miłej atmosferze, wszyscy działacze z SKW „Esperanza” zostali uhonorowani drobnymi upominkami. Mamy nadzieję, że za rok poszerzy się grono wolontariuszy z naszej szkoły!