W Miejskim Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza minęły już trzy dni najważniejszego dla trzecioklasistów egzaminu, do którego w tym roku przystąpiło 94 uczniów. W pierwszym dniu rozwiązywali oni zadania z bloku humanistycznego, w drugim musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami z bloku przedmiotów przyrodniczych i ścisłych w dniu trzecim odbył się egzamin z języków obcych. Każdego dnia odbyły się dwa egzaminy. O to, aby gimnazjaliści nie zgłodnieli, w czasie przerwy zadbała Rada Rodziców, która ufundowała uczniom kanapki.