W Miejskim Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza w Darłowie pierwszy dzień egzaminów 86 gimnazjalistów ma już za sobą. Najpierw pamiątkowe zdjęcia i rozmowy w kuluarach.

papieski-1papieski-3

 

 

 

 

papieski-1papieski-3

 

 

 

 

papieski-1papieski-3

 

 

 

 

Uczniowie czekają przed wyznaczonymi salami, nauczyciele z innych szkół w pokoju nauczycielskim, a w sali nr 16 rozpoczęła się procedura wydawania testów. Panie dyrektor, przewodniczący komisji i wybrani uczniowie najpierw sprawdzili bezpieczne koperty, później poszły w ruch nożyczki. Teraz wystarczyło przeliczyć i, i do klas.

papieski-1papieski-3

 

 

 

 

papieski-1papieski-3

 

 

 

 

papieski-1papieski-3

 

 

 

 

papieski-3papieski-1

 

 

 

 

Przed wejściem do Sali: sprawdzenie listy obecności, potwierdzenie tożsamości (legitymacje), losowanie ławki, zajęcie miejsc, wyjaśnienie zasad egzaminu, np. naklejki z kodami ,no i , i fotograf musiał opuścić klasę.

papieski-3papieski-1

 

 

 

 

papieski-3papieski-1

 

 

 

 

papieski-3papieski-1

 

 

 

 

Po 60 minutach przerwa w oczekiwaniu na drugą część- język polski. Odebranie od pani Agnieszki drugiego śniadania, ufundowanego przez radę rodziców i chwila oddechu.

papieski-3papieski-1

 

 

 

 

Ewa Majdańska