Tak, jak w całym kraju, we wszystkich parafiach i kościołach, tak i Darłowie uroczyście obchodzono XIV Dzień Papieski. Kolejnym obchodom przyświecało roku pod hasłem:

„JAN PAWEŁ II – ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE”

Szczególne miejsce w sercu Papieża zajmowała młodzież i dzieci. Podczas każdej pielgrzymki znalazł czas, żeby być blisko tych, których nazywał „nadzieją Kościoła”. Z młodzieżą przemierzał cały świat – szukał ich nieustannie…, dlatego to oni- młodzież Miejskiego Gimnazjum im. S. Dulewicza w kościele M.B. Częstochowskiej przygotowała prezentację mulimedialną, zbierała pieniądze na stypendia oraz wystawiła spektakl słowno- muzyczny poświęcony Jego pamięci.

Słowami pieśni i wierszy wołali, że bardzo chcieliby, żeby świat był lepszy, bardziej sprawiedliwy, bezpieczny, przyjazny, pełny pięknych ludzi- pięknem serca. Takich jak największy człowiek naszych czasów – Jan Paweł II . To on te wartości rozsiewał po całym świecie. Nasz Ojciec Święty, który nade wszystko ukochał Boga i ludzi, a całym swoim życiem i nauczaniem dawał nam przykład, jak mamy żyć, by tak jak On osiągnąć niebo.

Młodzież pracowała pod kierunkiem K. Leśniewskiej, E. Majdańskiej, o. P. Okrój i s. Marii Majkowskiej.

papieski-1papieski-3

papieski-1papieski-1