Społeczność uczniowska Miejskiego Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza
w Darłowie pragnie złożyć dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom, emerytowanym nauczycielom oraz pracownikom obsługi naszej szkoły najszczersze życzenia zdrowia, pomyślności, niewyczerpanych sił i energii do kształcenia młodych pokoleń, aby przyszłość każdego z nas była jak najlepsza…
Samorząd Uczniowski