W piątek 29 maja 2015 klasa I b, pod opieką wychowawczyni p. Ewy Sobieraj, przedstawiła swój projekt. Uczniowie  przygotowali gazetki kulturowe – przybliżających informacje na temat Niemiec, Austrii, Szwajcarii oraz Księstwa Liechtenstein, plakaty tematyczne typu kart słownikowych oraz plansze ze zwrotami grzecznościowymi, którymi przyozdobiono drzwi gabinetów lekcyjnych. Ponadto w ramach lekcji języka niemieckiego przedstawiono uczniom prezentacje multimedialne o tematyce związanej z wiedzą o krajach niemieckojęzycznych.

P5300096P5300101