25 października w Miejskim Gimnazjum im. S. Dulewicza w Darłowie zorganizowano ślubowanie klas pierwszych. W uroczystości brały udział cztery klasy pierwsze ,które na sztandar szkoły złożyły przysięgę, pod opieką swych wychowawczyń: Beaty Kolanek, Aliny Grykień-Polańskiej, Anny Kwiatkowskiej i Marzeny Kolanek. W dalszej części uczniowie zmagali się w 10 konkurencjach min.: Mam talent, Uśmiech gospodarza, Sprawność, Test mądrości, Wiedza o patronie szkoły. Zmagania gimnazjalistów oceniało jury pod kierunkiem dyrektor szkoły Małgorzaty Świątkowskiej. Niewielką przewagą zwyciężyła klasa 1 c, która w nagrodę otrzymała ,,Magiczny bon”, upoważniający do dnia wolnego od pytania! Uroczystość, podczas której wszyscy świetnie się bawili, przygotowały panie: Małgorzata Tousty, Wiesława Wasiuk i Anna Kwiatkowska.

Katarzyna Witkowska