Dyrektor szkoły

mgr Małgorzata Świątkowska

Wicedyrektor szkoły

mgr Ewa Jaźwińska