I. ORGANIZATOR
Organizatorem Darłowskiej (za)Dyszki jest Urząd Miejski w Darłowie.

II. CELE
Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
Promocja miasta.

III. TERMIN I MIEJSCE
Impreza biegowa odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2015 r. o godz. 11.30, pierwsza kategoria wystartuje o godz. 11.40.
Biegi szkolne rozegrane zostaną na stadionie miejskim przy ul. Sportowej 1.
Planowane zakończenie biegów szkolnych 12.55
Wręczenie nagród do 15 min po biegu danej kategorii.

IV . TRASA, DYSTANS I GODZINY STARTU
(*Start biegów w kategoriach szkolnych może zostać przyspieszony ze względu na nieodbycie się biegu w innych kategoriach, stąd apelujemy o wcześniejsze przybycie na start).
Biegi odbędą się na dystansach:
kl. I-II szkół podstawowych dziewcząt                      200 m       11.40
kl. I-II szkół podstawowych chłopców                      200 m       11.45
kl. III-IV szkół podstawowych dziewcząt                  400 m       11.50*
kl. III-IV szkół podstawowych chłopców                   400 m       12.00*
kl. IV i VI szkół podstawowych dziewcząt                 800 m      12.05*
kl. IV-VI szkół podstawowych chłopców                   800 m      12.10*
kl. I-III szkół gimnazjalnych dziewcząt                      1200 m    12.15*
kl. I-III szkół gimnazjalnych chłopców                       1200 m    12.20*
kl. I – III szkół ponadgimnazjalnych dziewcząt        1400 m    12.30*
kl. I – III szkół ponadgimnazjalnych chłopców        1400 m    12.40*

V. ZGŁOSZENIA
W biegach szkolnych zgłoszeń można dokonywać osobiście, przez rodzica, nauczyciela bądź trenera w biurze zawodów do 15 min przed biegiem swojej kategorii.
Udział w biegach jest DARMOWY.

VI. UCZESTNICTWO
Do lat 10 obowiązkowo dzieci pod opieką rodzica / opiekuna.
Dla każdego uczestnika zapewniony jest poczęstunek.

VII. KLASYFIKACJA I NAGRODY
Nagrody dla biegów szkolnych przewidziane są dla zawodników w każdej kategorii wiekowej:
– biegaczy za miejsca 1-3 dziewcząt i 1-3 chłopców, oddzielnie dla każdego z dystansów w postaci medali i dyplomów oraz nagród rzeczowych.

VIII. ZABEZPIECZENIE TRASY
Trasa zabezpieczona będzie przez wolontariuszy, Straż Miejską oraz Policję.

IX. WARUNKI UCZESTNICTWA W BIEGACH SZKOLNYCH
– brak przeciwwskazań lekarzy.

X. KLASYFIKACJA
Każdy zawodnik przed startem będzie zobowiązany do wpisania się na listę i złożenia podpisu, którym wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator zapewnia uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu.
Organizator ubezpiecza każdego zawodnika na czas imprezy sportowej od następstw nieszczęśliwych wypadków.
We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator Biegu.

plakat

Więcej szczegółów na stronie: www.zadyszka.darlowo.net