Kreatywność czyli postawa twórcza to proces umysłowy pociągający za sobą powstawanie nowych idei, koncepcji lub nowych skojarzeń i powiązań z istniejącymi już rozwiązaniami. Myślenie kreatywne to myślenie prowadzące do uzyskania oryginalnych i nieznanych rozwiązań. Jest to po prostu zdolność tworzenia czegoś nowego.
Na jednej z lekcji mogliśmy sprawdzić, w jakim stopniu potrafimy kreatywnie działać w zespole. Pani Małgorzata Brzozowska podzieliła klasę na 2 zespoły. Naszym zadaniem było stworzenie jak najdłuższej prostej linii z przedmiotów znajdujących się w najbliższym otoczeniu. Ograniczony czas działania pobudził nas do szybkiej reakcji. W ruch poszły paski od spodni i toreb, sznurowadła i łańcuszki. Potem szukaliśmy innym długich rzeczy. Wiązaliśmy bluzy, zegarki, gumki do włosów a nawet plecaki. Po 15 minutach byliśmy gotowi do pomiaru. Wygrała grupa, której łańcuch liczył trzykrotność długości Sali lekcyjnej. Niestety, rozwiązywanie pasków nie było tak zabawne jak ich wiązanie. Czekamy na kolejne kreatywne zadanie!