Informacja

​Komunikat Fundacji „Bezpieczne Wakacje”.

x

Szanowni Państwo!
W tym roku organizujemy ogólnopolską akcję społeczną „Bezpieczne Wakacje 2015”. Akcja rusza już 1 czerwca i adresowana jest do dzieci i młodzieży szkolnej w wieku od 5 do 16 lat. Celem akcji jest podniesienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie spędzania wolnego czasu, uświadomienie zagrożeń związanych z podróżą, wypoczynkiem. Akcja prowadzona jest we współpracy ze szkołami, wydziałami oświaty gmin, kuratoriami, komendami Policji i Straży Pożarnej, w oparciu o materiały przygotowane przez ekspertów oraz udostępnione przez Zarząd Główny PTTK.

Równolegle od 1 czerwca w ramach akcji prowadzony będzie – jak dotąd największy – konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży:
– „Moje Bezpieczne Wakacje 2015” – (Nie)znane atrakcje mojego regionu – pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej
W tym roku konkurs to także unikalna szansa na popularyzację regionalnych atrakcji turystycznych!

Zapraszamy do przyłączenia Waszej szkoły do akcji. Wystarczy na stronie www.BezpieczneWakacje.pl (zakładka dołącz) przesłać zgłoszenie oraz:
1) przeprowadzić zajęcia o tematyce bezpieczeństwa, na podstawie gotowych scenariuszy
(dla dzieci w wieku od 5 do 8 lat, od 9 do 12 lat, od 13 do 16 lat)
2) lub umieścić baner informacyjny akcji na stronie internetowej Waszej szkoły.

Scenariusze i banery można pobrać ze strony internetowej www.BezpieczneWakacje.pl – zakładka pobierz.

Szkoły, które przyłączą się do akcji mogą otrzymać gotowe ulotki i plakaty informacyjne oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w akcji. Zachęcamy do rozwieszenia tych materiałów
w Waszej szkole. Wpłynie to pozytywnie na wizerunek oraz zwiększy zaufanie rodziców i dzieci.

W ubiegłym roku akcją edukacyjną BezpieczneWakcje.pl zostało objętych blisko milion dzieci!
W akcję włączyło się kilka tysięcy placówek edukacyjnych oraz ok. setka komend Policji i Straży Pożarnej. Już teraz można zobaczyć opinie o ostatniej edycji zobacz, podczas której odbył się także konkurs plastyczny Moje Bezpieczne Wakacje. Ponad 9 000! prac ocenionych zostało przy udziale ekspertów Akademii Sztuki.

BezpieczneWakacje.pl – 2015 – to mogą być wakacje Twojego życia!