Bądźmy razem – Piąty dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością w Miejskim Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza w Darłowie.

Kolejny raz w środę 21.05.2014 r. w Miejskim Gimnazjum w Darłowie odbyła się niezwykła uroczystość. Klasa ID, IA, IID wraz z wychowawcami i organizatorami, przygotowała integracyjno – sportową zabawę dla osób niepełnosprawnych z miasta i gminy Darłowa z okazji Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Nasza uroczystość miała na celu uświadomienie społeczeństwu różnorodności osób niepełnosprawnych oraz zwróceniu uwagi na stawiane im barier utrudniających normalne życie oraz prowadzenie go. Chcieliśmy podkreślić cel naszej organizacji – integracji osób zdrowych i Niepełnosprawnych dzięki wspólnej zabawie, wymianie doświadczeń i zaprzyjaźnieniu się.

Miło nam było z obecności : wszystkich osób działających w Klubie Niezapominajka przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z opiekunem – Beatą Porębską, podopiecznych Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, ich rodziny i przyjaciół i wszystkich przybyłych rodziców i dzieci jak i p. Krystynę Różańską, p. Zbigniewa Mielczarskiego, p. Waldemara Wieczorka, p. Arkadiusza Sipa, p. Katarzynę Tochę, Miłosława Borowskiego, Angelikę Kulisch oraz uczniów i nauczycieli naszej szkoły.
Podczas naszej zabawy odbyły się różne konkurencje – zbicie butelek, rzut woreczkiem do celu z trampoliny, układanie krążków na słupek, slalom z piłką, bieg z paletką jak i koło zagadek. Przybył również do nas „Niezwykły Czarodziej” prezentujący sztuczki, którymi wszyscy byli zachwyceni. Natomiast pod koniec imprezy odbyło się losowanie nagród w tym pysznego tortu. Emocje oraz wrażenia były ogromne.

Również bardzo dziękujemy sponsorom: Burmistrzowi Miasta Darłowa – panu Arkadiuszowi Klimowiczowi, pani Dorocie Majkut oraz właścicielom Parku Wodnego ,,Jan”, pani Agnieszce Fedyniak i właścicielom sklepu z zabawkami przy ul. Powstańców Warszawskich i panu Dariuszowi Kosowi, właścicielu restauracji ,,Bagatella” oraz właścicielom pizzerii ,,Pinokio. Jak i Państwu Jolancie i Andrzejowi Strusiom oraz Państwu Gabrieli i Adamowi Makarskim.