W niedzielę, 9 października 2016 roku, w całej Polsce obchodzono 16. Dzień Papieski. Z tej okazji grupa wolontariuszy z Miejskiego Gimnazjum m. Stanisława Dulewicza, pod opieką p. Anny Kwiatkowskiej, kwestowała pod Kościołem Mariackim. Ofiarowane przez ludzi dobrego serca datki zostaną przekazane na stypendia dla szczególnie uzdolnionej młodzieży z terenów wiejskich.

Natalia Karska