28 stycznia odbył się Miedzyklasowy Konkurs „Antyczna Grecja”. Adresowany był do uczniów klas I, których serdecznie przywitała pani dyrektor Małgorzata Świątkowska. Z każdej klasy na drodze eliminacji wyłoniono trzyosobowe drużyny.

Klasy reprezentowali-z Ia Dominika Rybarczyk, Adrian Pepel i Wiktor Kałużny, z Ib Magdalena Zawadka, Aleksandra Kruszyńska i Kamil Krzemiński, z Ic Aneta Walczak, Milena Augustyn i Jakub Warzuchowski a z Id Julia Brygała, Dawid Jasiewicz i Jakub Bobrowski.

Grupy zmierzyły się z ośmioma konkurencjami. Uczniowie musieli wymienić zalety demokracji, dopasować atrybuty i funkcje do bogów greckich, rozwiązać antyczną krzyżówkę, dobrać prawidłową datę do wydarzenia, pojecie do definicji, a twórcę do dzieła oraz uporządkować porządki architektoniczne a także wypisać konkurencje starożytnych igrzysk. Uczniowie wykazali się szeroką wiedzą. Rywalizacja była bardzo wyrównana.

Najlepszy okazał się zespół z klasy Id, a tuż za nim Ib, Ic i Ia. Uczniowie otrzymali nagrody przydatne każdemu uczniowi. Konkurs zorganizowała pani Justyna Majchrzak, nauczyciel historii, a funkcję przewodniczącej jury pełniła pani Małgorzata Brzozowska.